Żłobek w Boguchwale - Program

Lista realizowanych programów

"Program Myję Ząbki"
Żłobek "Słodki Bobasek" realizuje programu „myję ząbki”.
Program ma na celu kształtowanie nawyków związanych z higienicznym trybem życia oraz zaprzyjaźnienie i zapoznanie się z wizytą w gabinecie stomatologicznym.
W celu realizacji programu bardzo prosimy rodziców o przyniesienie szczoteczki do mycia ząbków wraz z kubeczkiem.

"Program Grający Nocniczek"
Realizujemy również program „pożegnanie z pieluszką”.
W celu realizacji programu bardzo prosimy rodziców o dostarczenie większej ilości ubranek tj. bawełnianych majteczek , krótkich koszulek (nie zakładamy w tym czasie „bodziaków”), krótkich spodenek.
Do programu przystępują dzieci od 2-go roku życia.

"Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne"
Ruch jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Towarzyszy mu od chwili narodzin przejawiając się w różnych formach: w zabawie, w aktywnym wypoczynku oraz w codziennej pracy (domowej, zawodowej). Służy do wyrażania emocji, nawiązywania kontaktów i porozumiewania się. Podstawowe założenia metody, to rozwijanie przez ruch:
- świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego
- świadomości przestrzeni i działania w niej
- dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu

Dziecko poznaje więc własne ciało i przestrzeń, która je otacza, spotyka w niej innego człowieka, uczy się współpracować, zdobywa zaufanie do siebie i innych, a czując się bezpieczne może stać się twórcze. Ruch jest zabawą, która daje przeżycie radości i dzielenia jej z innymi, co jest bardzo ważne w nawiązywaniu kontaktów społecznych.

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
Założeniem Metody Dobrego Startu jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych (czucie ruchu) i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami czyli integracji percepcyjno- motorycznej.
Ćwiczenia prowadzą do większej harmonii rozwoju psychoruchowego: wyższego poziomu rozwoju i współdziałania funkcji intelektualnych (mowy, myślenia) i instrumentalnych (spostrzeżeniowo- ruchowych). Dzięki temu dochodzi do prawidłowego wykonywania czynności ruchowych we właściwym czasie i przestrzeni, w harmonii z czynnościami poznawczymi, w tym językowymi. Doskonalenie integracji percepcyjno- motorycznej i kompetencji językowych ułatwia w późniejszym czasie naukę czytania i pisania wszystkim dzieciom.

„Bajka na pogodę i niepogodę”- bajkoterapia dla dzieci wg. Marii Molickiej
Bajki czyli niezwykłe, pełne tajemniczości oraz ciekawych sytuacji opowiadania są doskonałym sposobem na rozwijanie u dziecka umiejętności społecznych i emocjonalnych. To także doskonały sposób na kształtowanie umiejętności twórczego myślenia, łamania schematów i stereotypów, budowania poczucia własnej wartości, generowania narzędzi do rozwiązywania problemów. W prosty sposób to co niemożliwe staje się możliwe.
Bajkoterapia to fantastyczna metoda, w której maluszki w przyjaznej atmosferze poznają świat uczuć i obowiązujących norm społecznych. Odnajdują siebie, znajdują potrzebne treści i rozwiązania. Uczą się i próbują. Testują rzeczywistość na bezpiecznym gruncie, która tak naprawdę nie niesie ze sobą żadnego zagrożenia. Bajkoterapia buduje kompetencje i uczy odpowiedzialności oraz pomaga w niwelowaniu lęków. Ponadto doskonale wspiera proces wychowawczy oraz psychiczny. To sposób na danie dziecku wsparcia w jego życiowych problemach.

„Dźwięki, które leczą” -muzykoterapia
Muzyka to wspaniałe zjawisko. Dzięki niej potrafimy wyrażać nasze emocje, rozładować gromadzące się napięcie, zrozumieć innych, przełamać kulturowe i społeczne bariery. Muzykoterapia to metoda postępowania wielostronnie wykorzystująca wpływ muzyki na psychosomatyczny ustrój dziecka. Poprzez różne elementy i rodzaje, zróżnicowane formy odbierania i uprawiania, muzyka wywiera leczniczy wpływ na maluszki. Muzykoterapia pomaga w ujawnieniu i rozładowaniu zablokowanych emocji i napięć, osiągnięcia integracji w grupie, poprawy komunikacji, nauki odpoczynku i relaksacji, usprawnienia funkcji percepcyjno - motorycznych, uwrażliwienia na muzykę i przyrodę, poprawienia kondycji psychofizycznej, wzrostu pozytywnego nastawienia do życia.

„… a Ja w domu mam chomika, kota rybki oraz psa ” - program opieki nad roślinkami
Edukacja dzieci, już od najmłodszych lat życia, jest podstawą i warunkiem do racjonalnego postępowania w duchu szacunku do flory i fauny i jej ochrony tu i teraz w nowej przyszłości. Dziecko z natury jest bacznym obserwatorem, dociekliwym badaczem, a uczucia w tym wieku przybierają różne formy, zarówno spontanicznych poszukiwań, jak i systematycznej pracy pod kierunkiem opiekunów. Dziecko to istota, która wchodzi intensywnie w relacje z bliższym i dalszym otaczającym je światem – jest więc elementem systemu ekologicznego. Dzieci mogą zaznajomić się ze światem roślin, zwierząt, z przyrodą nieożywioną – a także nauczyć się dostrzegać i przeżywać jej piękno. Obcowanie z przyrodą pozwala także na zdobycie wielu umiejętności i doświadczeń – co na pewno zaprocentuje w przyszłości.

Bezpieczeństwo maluszków na co dzień
Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka w żłobku to podstawowe zadanie dla opiekuna. Dzieci mają małe doświadczenie życiowe, niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z różnymi problemami. Dlatego też bardzo ważne jest, aby żłobek od najwcześniejszych lat wyposażyło dzieci w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania niebezpieczeństw. Działania profilaktyczne to:
- Przybliżenie dzieciom zagrożeń na które może być narażone,
- Modelowanie zachowań odpowiedzialności za swoje czyny, przewidywanie skutków,
- Nauka radzenia sobie w różnych sytuacjach,
- Edukacja podejmowania właściwych decyzji,

Bezpieczny Słodki Bobasek to:
- Piękne, przestronne sale,
- Zabawki z atestem bezpieczeństwa,
- Bezpieczny plac zabaw,
- Uśmiechnięty personel,
- Pomoc dziecku w każdej sytuacji,


Higiena Słodkich Bobasków a co to takiego?
Korzystanie z powietrza i słońca to podstawowy warunek higieny układu oddychania i krążenia, który jednocześnie ma ogromne znaczenie dla higieny układu nerwowego i rozwoju ruchowego. W Słodkim Bobasku realizujemy następujące cele:
Przyzwyczajania dzieci do częstego przebywania na powietrzu:
- nabywania przeświadczenia o ważnym znaczeniu świeżego powietrza dla zdrowia
- przestrzeganie systematycznego wietrzenia pomieszczeń
- nawilżanie powietrza odpowiedniego ogrzewanych pomieszczeniach
- odpowiedniego ubierania maluszków w zależności od temperatury

Zachowanie się dzieci w zależności od pogody i pory roku:
- rozgrzewania w czasie chłodu, umiejętności przeciwdziałania marznięciu np. ruch rozcierania rąk, szukanie osłony przed wiatrem, deszczem
- chronienie się w cień przed silną operacją słońca (spokojne zabawy, zaspakajanie pragnienia)
- chronienie skóry przed silnym mrozem (smarowanie twarzy kremem)

Żłobek / Przedszkole w Rzeszowie

  • Słodki Bobasek to prywatny żłobek w Rzeszowie dla dzieci w wieku od 5 miesięcy do 3-4 lat. Gumisiowa Dolina" jest prywatnym przedszkolem w Rzeszowie dla 3-latków.

Na skróty

Kontakt

Rzeszów, ul. Reformacka 4
Edyta Lawenda 695-761-799
Monika Jagiełło 667-305-003Wykonanie serwisu - DECOSMART Fotografia Ślubna Wrocław Tworzenie stron Rzeszów