„Gumisiowa Dolina” - O NAS

Dane adresowe

Niepubliczne Przedszkole
"Gumisiowa Dolina"

ul. Reformacka 4
35-026 Rzeszów

Kontakt

Edyta Lawenda 695-761-799
Monika Jagiełło 667-305-003

e-mail: kontakt@slodkibobasek.pl


Grupy

Niepubliczne przedszkole „Gumisiowa Dolina” posiada poddział dzieci na 2 grupy wiekowe.

GRUPA I "ZŁOTE RYBKI" - początkująca grupa przedszkolna
dzieci od 2,5 roku życia kwalifikujące się do Przedszkola "Gumisiowa Dolina"

GRUPA II "GUMISIE"
grupa przedszkolna 3 oraz 4-latków

Niepubliczne przedszkole „Gumisiowa Dolina” powstało w szczególności na prośbę rodziców naszych podopiecznych, którzy nie kryjąc swojego zadowolenia z opieki żłobkowej wykazali chęć kontynuowania edukacji przez ich pociechy pod naszą opieką. Nasze przedszkole wpisane jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Rzeszów LINK
Przedszkole „Gumisiowa Dolina” zapewnia wstępującym w nasze szeregi podopiecznym dni adaptacyjne tj. pobyt wraz z rodzicami, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa dzieci w pierwszych dniach pobytu w przedszkolu oraz ułatwia im rozstanie z rodzicami. Przedszkole dysponuje własnym ogródkiem, parkingiem oraz salą teatralną, w której organizujemy przedstawienia oraz bale.

Głównym celem naszego przedszkola jest nauka poprzez zabawę w myśl idei pedagogicznej Janusz Korczaka ” W zabawie dziecko ma szansę być niezależnym, dzięki niej uczy się postępować w wielu rolach, jakie czekają go w przyszłości, a także miło spędza czas, który daje mu wiele radości”. Przedszkole „Gumisiowa Dolina” prowadzi wszechstronne zajęcia, które pozwalają z każdego przedszkolaka wydobyć jego mocne strony i właściwie wspomóc każde dziecko w rozwoju emocjonalnym, fizycznym i intelektualnym, co wpływa na odpowiednie przygotowanie do nauki na kolejnych szczeblach edukacji.

Przedszkolaczkom oferowane są dodatkowe zajęcia, finansowane przez Przedszkole Gumisiowa Dolina, które prowadzone są przez doświadczonych, zawsze uśmiechniętych nauczycieli :)

Język angielski – prowadzony metodą First Steps przez lektorów Szkoły Języków Obcych CE LINGUA. Zajęcia 30 min. odbywają się dwa razy w tygodniu. Metoda First Steps łączy w sobie najbardziej skuteczne elementy nauczania dzieci, sprawdzone w swojej skuteczności oraz dostosowane do rozwoju psychomotorycznego małego dziecka. Jest to metoda aktywizująca, pobudzająca wszystkie zmysły, dziecko uczy się naturalnie reagować w obcym języku na sytuacje znane mu z życia codziennego. Integralną częścią kursu są materiały edukacyjne oraz pacynka Ziggy – jako pomocnik nauczyciela. Metoda stosuje ćwiczenia rytmiczne, taneczne, ruchowe, tak aby zajęcia były jak najbardziej atrakcyjne, a dzieci mogły się dzięki nim wszechstronnie rozwijać.

Zajęcia taneczne w przedszkolu Gumisiowa Dolina prowadzone są raz w tygodniu przez dyplomowanych instruktorów Studia Tańca Swing. Autorski program ofertowany przez Studio Tańca Swing „taniec i ruch w wychowaniu przedszkolnym”. Atrakcyjna forma zajęć daje dzieciom satysfakcję z poznawania figur i układów tanecznych, dostosowanych do wieku i możliwości dzieci, a także pozytywnie wpływa na rozwój psychofizyczny przedszkolaków. Atrakcyjny przebieg kursu kroczek po kroczku poprzez ćwiczenia i zabawę wykształca się u dzieci poczucie rytmu, estetyki, a także wrażliwości muzycznej. Ponadto dzieci uczą się prawidłowej postawy ciała, dobrych manier, wyrażania siebie poprzez ruch, poznają świat tańca poprzez ekspozycję przedmiotów, strojów z nim związanych. Zajęcia prowadzone są przez specjalnie wykwalifikowanych tancerzy z długoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi.

Program grupowych zajęć logorytmicznych stanowi formę profilaktyki logopedycznej. Realizowany jest w postaci ćwiczeń i zabaw raz w tygodniu. Nadrzędnym jego celem jest zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy oraz stymulowanie rozwoju dziecka w taki sposób, by potrafiło ono prawidłowo porozumiewać się z otoczeniem.

Logorytmika jest swoistą formą połączenia rytmiki i terapii logopedycznej. Jest metodą usprawniającą narząd ruchu oraz funkcje psychomotoryczne poprzez wykorzystanie ćwiczeń muzyczno-ruchowych. Doskonali percepcję słuchową oraz sprawności związane z ekspresją mowy. Uwrażliwia na zjawiska prozodyczne (melodia, akcent, rytm). Naturalny i swobodny ruch, będący obok muzyki podstawowym motywem ćwiczeń, umożliwia realizację zajęć ze wszystkimi dziećmi, niezależnie od poziomu ich intelektualnego, ruchowego i muzycznego rozwoju. Ćwiczenia logorytmiczne są szczególnie polecane dla dzieci, które mają trudności w orientacji przestrzennej, dla dzieci nieśmiałych, jak również nadruchliwych.

Dodatkowo dzieci uczestniczą w ćwiczeniach:
-Oddechowych: są one bardzo istotne, gdyż czynność mowy jest nieodłącznie związana z oddychaniem. Głównym celem tych ćwiczeń jest nauczenie dzieci różnicowania fazy wdechowej i wydechowej. Podczas zabaw, w których prowadzone są ćwiczenia oddechowe, dziecko powinno nauczyć się prawidłowego sposobu operowania oddechem. Innym celem ćwiczeń oddechowych jest też ich działanie uspokajające.
-Fonacyjnych, które mają na celu ustawienie prawidłowej emisji głosu- dziecko ma nauczyć się właściwego posługiwania się głosem. Ćwiczenia te pozwalają zlikwidować u dzieci głosów piskliwych lub krzykliwych. Wyrabiają właściwą tonację, uczą umiejętności modulowania siły głosu i prawidłowego brzmienia głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach.
-Słuchowych, ich celem jest usprawnianie odbioru bodźców akustycznych, rozpoznawanie wrażeń słuchowych, a także usprawnianie tzw. słuchu fonematycznego, odpowiadającego za zdolność różnicowania głosek oraz umiejętność ich wyodrębniania i scalania w wyrazy.
-Artykulacyjnych, ich zadaniem jest usprawnianie właściwego funkcjonowania narządów mowy. Warunkiem prawidłowego wymawiania wszystkich głosek jest między innymi sprawne działanie aparatu artykulacyjnego. Ćwiczenia te pozwalają wyrobić dziecku świadomość i celowość określonych ruchów artykulatorów. Do ćwiczeń artykulacyjnych zaliczamy: ćwiczenia języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy.
-Leksykalnych, służących rozwijaniu mowy poprzez opowiadanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ilustracji, udzielanie odpowiedzi na pytania.

Przedszkolaczki kontynuują wszystkie programy oraz zajęcia, które są w ofercie naszego żłobka „Słodki Bobasek”. Między innymi poczta pantoflowa, skaczące nutki, wyginam śmiało ciało, rulonik językowy, kolorowe kredki, bajka na pogodę i niepogodę - bajkoterapia dla dzieci wg. Marii Molickiej, dźwięki, które leczą – muzykoterapia, a Ja w domu mam chomika, kota rybki oraz psa ”- program opieki nad zwierzątkami i roślinkami i inne. Są one wykorzystywane podczas realizacji programu dydaktycznego „Przedszkole trzylatka” wydawanego przez grupę edukacyjną MAC, zgodnie z aktualną podstawą programową wychowania przedszkolnego, zatwierdzoną przez MEN (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – Dz.U. Z 2009 r. nr 4, poz. 17. zał. nr 1).

Niepubliczne Przedszkole „Gumisowa Dolina” wykorzystuje również elementy pedagogiki Marii Montesorii, która daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego. Wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność. Program „Przedszkole Trzylatka” skupia uwagę na integralnym rozwoju dzieci w zakresie: rozwoju intelektualnego, społecznego, językowego, poznawczego, artystycznego, emocjonalnego, w zakresie grafomotoryki i rozwoju fizycznego zwracając przy tym uwagę na naturalna potrzebę ruchu dzieci w tym wieku. W zabawach i ćwiczeniach proponowanych przez „Gumisiową Dolinę” wykorzystujemy bogaty dorobek pedagogiczny między innymi elementy Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Kinezjologii Edukacyjnej P. Denisonna, czy też elementy polisensorycznego- wielozmysłowego poznawania świata.

Przedszkole „Gumisiowa Dolina” to także miejsce przyjazne dzieciom w pieluszkach. Pomagamy rodzicom, przejść przez trudny okres nauki swoich dzieci w zgłaszaniu potrzeb fizjologicznych oraz higieny realizując programy „Pożegnanie z pieluszką”, oraz „Myję ząbki”.

Przedszkole „Gumisiowa Dolina” funkcjonuje przez cały rok, zapewnia edukację i opiekę dzieciom w wieku od 2,5 do 5 lat. Zajęcia prowadzone są w małych grupach przez wykwalifikowaną kadrę. Obecnie prowadzimy jedną piętnastoosobową grupę trzylatków. Wszystkie pomoce dydaktyczne, książeczki oraz materiały do zajęć są zapewniane przez przedszkole. W program dydaktyczny wplecione są również elementy tańca, języka angielskiego czy rytmiki, które realizowane są bez żadnych dodatkowych opłat. Rodzicom natomiast oferujemy wielokierunkową pomoc w zakresie opieki wychowawczej nad ich pociechami.

Tworzenie stron Rzeszów


Tworzenie stron Rzeszów

Żłobek / Przedszkole w Rzeszowie

  • Słodki Bobasek to prywatny żłobek w Rzeszowie dla dzieci w wieku od 5 miesięcy do 3-4 lat. Gumisiowa Dolina" jest prywatnym przedszkolem w Rzeszowie dla 3-latków.

Na skróty

Kontakt

Rzeszów, ul. Reformacka 4
Edyta Lawenda 695-761-799
Monika Jagiełło 667-305-003Wykonanie serwisu - DECOSMART Fotografia Ślubna Wrocław Tworzenie stron Rzeszów